• وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

    Je (Allah) n’ai créé les djinns et les hommes que pour qu’ils M’adorent. [Adh-Dhāriyāt 51:56]

Ar Rissala, Ibn Abi Zayd

18 Fichiers | Vues : 50070 | Crée : 2012-02-06 04:16:10 | Votes : 0

Rissalah est l’un des livres du rite Malikiite les plus  connus et les plus enseignés dans les pays qui se réclament de ce rite.  Même si le livre discute de sujets de Fiq, son auteur Ibn  Abi Zayd le commence  par une excellente introduction qui appelle a  l’Unicité d’ Allah ( Tawhid). Au Sénégal, très souvent, on saute l’introduction en enseignant ce livre.   Les enregistrements sonores ci-dessous sont des cours de Dr. Mouhammad Ahmad Lo – Hafizahoullah- dans lesquels  il enseigne l’intégralité de l’introduction de Ar Rissalah Li Ibn Abi Zayd.  A la fin de chaque session, le Cheikh répond aux questions  de quelques intervenants. Une excellente série de cours. A écouter !

PLAY ALL
Titre Conférencier Action
018 - Ar - Rissalah Li Abi Zayd
Dr. Muhammad Ahmad Lo  
017 - Ar - Rissalah Li Abi Zayd
Dr. Muhammad Ahmad Lo  
016 - Ar - Rissalah Li Abi Zayd
Dr. Muhammad Ahmad Lo  
015 - Ar - Rissalah Li Abi Zayd
Dr. Muhammad Ahmad Lo  
014 - Ar - Rissalah Li Abi Zayd
Dr. Muhammad Ahmad Lo  
013 - Ar - Rissalah Li Abi Zayd
Dr. Muhammad Ahmad Lo  
012 - Ar - Rissalah Li Abi Zayd
Dr. Muhammad Ahmad Lo  
011 - Ar - Rissalah Li Abi Zayd
Dr. Muhammad Ahmad Lo  
010 - Ar - Rissalah Li Abi Zayd
Dr. Muhammad Ahmad Lo  
008 - Ar - Rissalah Li Abi Zayd
Dr. Muhammad Ahmad Lo  
009 - Ar - Rissalah Li Abi Zayd
Dr. Muhammad Ahmad Lo  
007 - Ar - Rissalah Li Abi Zayd
Dr. Muhammad Ahmad Lo  
006 - Ar - Rissalah Li Abi Zayd
Dr. Muhammad Ahmad Lo  
005 - Ar - Rissalah Li Abi Zayd
Dr. Muhammad Ahmad Lo  
004 - Ar - Rissalah Li Abi Zayd
Dr. Muhammad Ahmad Lo  
003 - Ar - Rissalah Li Abi Zayd
Dr. Muhammad Ahmad Lo  
002 - Ar - Rissalah Li Abi Zayd
Dr. Muhammad Ahmad Lo  
001 - Ar- Rissalah Li Abi Zayd
Dr. Muhammad Ahmad Lo